1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

« » Οκτώβριος 2017 - Εβδομάδα 43

Δευτέρα

16

Τρίτη

17
Αντίγονος , Ευπρέπιος

Τετάρτη

18
Λουκάς , Μαρίνος

Πέμπτη

19
Κλεοπάτρα

Παρασκευή

20
Αρτέμιος , Αρτεμις , Γεράσιμος , Ενόη , Ντιάνα

Σάββατο

21
Ευκράτης , Ούρσουλα , Σωκράτης , Χριστόδουλος

Κυριακή

22
Αβέρκιος