1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Μάιος 2023 - Εβδομάδα 22

Δευτέρα

22
Αιμίλιος , Κόδρος

Τρίτη

23

Τετάρτη

24
Μαρκιανή , Παλλαδία , Φωτεινή

Πέμπτη

25
Της Αναλήψεως

Παρασκευή

26
Καρπός , Συνέσιος

Σάββατο

27
Αλύπιος , Ιωάννης ο Ρώσσος , της Πεντηκοστής

Κυριακή

28
Κορίνα , Κορίνος , Αγίου Πνεύματος , Τριάδα