Σελίδες:
 • #1 από ε? στις 22 Nov 2016
 • Τυράννου πρόσχημα, μια διαταγή:
  Κάτω απ’ την γη.
  Γεωμετρική
  υπερβολή.
   
  Μες στο σκοτάδι το φτυάρι κρατώ
  Παραπατώ…
  Κι έχει καιρό
  Που κυοφορώ
  Ένα οχυρό.
   
  Δέκα χρονάκια με αναστολή,
  Μόνη απειλή.
  Η αποστολή,
  Πιο αναπνοή…
   
  Τραύμα αμφίστομο
  Μνήμη βουνό
  Σοκ σηπτικό.
  Και το μυαλό
  Μηχανικό.

  Κέντρο μου αδύνατό
  Και άκρη του Εγώ
  που ακροβατώ.
  Σε ένα μυαλό
  Μηχανικό.
 • #2 από Ιππέας στις 09 Sep 2017
 • Πολλές φορές σκάβοντας κάτω απ' τη γη ,στα ορύγματα  ," ξεφυτρώνουν " διαμάντια ...
Σελίδες: