1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

« » Οκτώβριος 2022 - Εβδομάδα 44

Δευτέρα

24
Σεβαστιανή

Τρίτη

25
Χρυσάνθη , Χρυσάφης

Τετάρτη

26
Γλύκων , Δήμητρα , Δημήτριος , Λεπτίνα

Πέμπτη

27
Λούππος , Νέστωρ

Παρασκευή

28
Ευνίκη

Σάββατο

29
Αβραάμ , Μελιτίνη

Κυριακή

30
Απολλωνία , Αστέριος , Αστέρω , Ζηνοβία , Ζηνόβιος , Κλεόπας , Κρονίων , Μαρκιανός , Τέρτιος