Σελίδες:
  • #1 από Βραζίλης στις 27 Jan 2014
  • Παρατηρήθηκε ένα σφάλμα στην οπτική επαλήθευση κατά την εγγραφή νέων μελών και κατά την αποστολή του πρώτου μηνύματος νέων μελών, η εικόνα δεν εμφανιζόταν και οι χρήστες μπορούσαν μόνο να ακούσουν την εικόνα (σύνδεσμος "Ακούστε την εικόνα")

    Γι'αυτό, αφαιρέθηκε η οπτική επαλήθευση, και παραμένει η επαλήθευση με ερωτήσεις. Τώρα δεν θα υπάρχουν προβλήματα.
Σελίδες: