1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« » Φεβρουάριος 2024 - Εβδομάδα 9

Δευτέρα

26
Ανατολή , Πορφύριος , Σεβαστιανός , Φωτεινή

Τρίτη

27
Ασκληπιός , Νήσιος

Τετάρτη

28
Κύρα , Μαριάννα

Πέμπτη

29

Παρασκευή

1
Ευδοκία , Παρασκευή , Παράσχος , Χαρίσιος

Σάββατο

2
Ευθαλία , Τρωάδιος

Κυριακή

3
Κλεόνικος , Του Ασώτου