1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

« » Μάιος 2022 - Εβδομάδα 22

Δευτέρα

23

Τρίτη

24
Μαρκιανή , Παλλαδία , Φωτεινή

Τετάρτη

25

Πέμπτη

26
Καρπός , Συνέσιος

Παρασκευή

27
Αλύπιος , Ιωάννης ο Ρώσσος , της Πεντηκοστής

Σάββατο

28
Κορίνα , Κορίνος , Αγίου Πνεύματος , Τριάδα

Κυριακή

29
Αλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους το 1453, Θεοδοσία , Ολιβιανός , Υπομονή