1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Οκτώβριος 2018 - Εβδομάδα 43

Δευτέρα

22
Αβέρκιος

Τρίτη

23
Ιάκωβος

Τετάρτη

24
Σεβαστιανή

Πέμπτη

25
Χρυσάνθη , Χρυσάφης

Παρασκευή

26
Γλύκων , Δήμητρα , Δημήτριος , Λεπτίνα

Σάββατο

27
Λούππος , Νέστωρ

Κυριακή

28
Ευνίκη