Γενικά στατιστικά - Jig

Σύνολο χρόνου σε σύνδεση:
9 ώρες και 16 λεπτά.
Σύνολο μηνυμάτων:
21 μηνύματα
Σύνολο θεμάτων:
3 θέματα
Σύνολο δημιουργημένων ψηφοφοριών:
0 ψηφοφορίες
Σύνολο ψήφων σε ψηφοφορίες:
2 ψήφοι

Αποστολές μηνυμάτων ανά ώρα

Δεν υπάρχει καμία αποστολή μηνύματος!

Δημοφιλέστεροι πίνακες ανά αριθμό μηνυμάτων

Δισκοπαρουσιάσεις και κριτικές
3 μηνύματα από τα 21 μηνύματα του μέλους (14.29%)
3
Τα καλύτερα...
3 μηνύματα από τα 21 μηνύματα του μέλους (14.29%)
3
Τα καλύτερα...
3 μηνύματα από τα 21 μηνύματα του μέλους (14.29%)
3
Τα καλύτερα...
3 μηνύματα από τα 21 μηνύματα του μέλους (14.29%)
3
Σύνδεσμοι μουσικών οργάνων
2 μηνύματα από τα 21 μηνύματα του μέλους (9.52%)
2
Σύνδεσμοι Συγκροτημάτων/Τραγουδιστών
1 μηνύματα από τα 21 μηνύματα του μέλους (4.76%)
1
Λοιπά
1 μηνύματα από τα 21 μηνύματα του μέλους (4.76%)
1

Δημοφιλέστεροι πίνακες ανά επισκεψιμότητα

Τα καλύτερα...
3 μηνύματα από τα 403 μηνύματα του πίνακα (0.74%)
0.74%
Τα καλύτερα...
3 μηνύματα από τα 2026 μηνύματα του πίνακα (0.15%)
0.15%
Σύνδεσμοι μουσικών οργάνων
2 μηνύματα από τα 2218 μηνύματα του πίνακα (0.09%)
0.09%
Τα καλύτερα...
3 μηνύματα από τα 4446 μηνύματα του πίνακα (0.07%)
0.07%
Σύνδεσμοι Συγκροτημάτων/Τραγουδιστών
1 μηνύματα από τα 2237 μηνύματα του πίνακα (0.04%)
0.04%
Δισκοπαρουσιάσεις και κριτικές
3 μηνύματα από τα 9420 μηνύματα του πίνακα (0.03%)
0.03%
Λοιπά
1 μηνύματα από τα 16832 μηνύματα του πίνακα (0.01%)
0.01%