1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

« » Σεπτέμβριος 2022 - Εβδομάδα 37

Δευτέρα

5
Ζαχαρίας

Τρίτη

6
Βίβος , Ευδόξιος

Τετάρτη

7
Κασσιανή , Σώζων

Πέμπτη

8
Σκιαδενή , Τσαμπίκα

Παρασκευή

9
Ιωακείμ , Κιάρα

Σάββατο

10
Εράστη , Εραστος, Κλημεντίνη , Κλήμης , Μηνοδώρα , Μητροδώρα , Νυμφοδώρα , Πουλχερία

Κυριακή

11
Ελπίς , Ευανθία , Ευφρόσυνος