1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

« » Δεκέμβριος 2022 - Εβδομάδα 53

Δευτέρα

26
Εμμανουέλλα , Εμμανουήλ , Παναγιώτης , Χαριτωμένη

Τρίτη

27
Μαυρίκιος , Στέφανος

Τετάρτη

28
Δόμνα , Θεοφίλη , Μυγδόνιος

Πέμπτη

29
Τα άγια νήπια που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη

Παρασκευή

30
Ανύσιος , Γεδεών , Ιωσήφ , Φιλέταιρος

Σάββατο

31
Μελανία

Κυριακή

1
Βασίλειος , Βασιλική , Τηλέμαχος