Το Στέκι των Κιθαρωδών

Διάφορα => Περί παντός => Άνθρωπος και ζωή => Μήνυμα ξεκίνησε από: Kosthrash στις 25/09/14, 11:15

Τίτλος: Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΟΑΕΔ
Αποστολή από: Kosthrash στις 25/09/14, 11:15
Θέλω να υπενθυμίσω στους συμφορουμίτες επαγγελματίες μουσικούς το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ:


http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=687&Itemid=763&lang=el (http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=687&Itemid=763&lang=el)


Αντιγράφοντας από το site του ΟΑΕΔ:


"[size=78%]4.    Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου - κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη"[/size][/color]