Διάφορα > Κάδος ανακύκλωσης

Μέχρι 3 μηνύματα ανά ημέρα σε αυτόν τον πίνακα!

(1/1)

Βραζίλης:
Σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε την λογοδιάρροια στον Κάδο Ανακύκλωσης, θέσαμε ως όριο αποστολής μηνυμάτων το: 3 μηνύματα ανά ημέρα.

Τα "μηνύματα ανά ημέρα" μετράνε από τη στιγμή που θα γίνει προσπάθεια για αποστολή και 24 ώρες προς τα πίσω. Δηλαδή στις τελευταίες 24 ώρες μπορείτε να έχετε γράψει μέχρι 3 μηνύματα. Το πλήθος μηνυμάτων ανά ημέρα ΔΕΝ μηδενίζεται με την αλλαγή της ημερολογιακής ημέρας.

Να θυμίσω ξανά ότι ο πίνακας Κάδος Ανακύκλωσης ΔΕΝ φτιάχτηκε για διασκέδαση και άχρηστα μηνύματα και τσατ. Φτιάχτηκε για συζητήσεις που οδεύουν προς διαγραφή, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για να επαναφερθούν στους κανονικούς πίνακες. Τυχόν τέτοιους ιδιαίτερους λόγους, μπορείτε να τους αναφέρετε στο θέμα: * Αιτήσεις επαναφοράς θεμάτων * όπου θα εξεταστούν από τους συντονιστές/διαχειριστές.

Σημείωση: Το όριο μηνυμάτων ανά ημέρα μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση
Mobile View