1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

« » Δεκέμβριος 2021 - Εβδομάδα 53

Δευτέρα

27
Μαυρίκιος , Στέφανος

Τρίτη

28
Δόμνα , Θεοφίλη , Μυγδόνιος

Τετάρτη

29
Τα άγια νήπια που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη

Πέμπτη

30
Ανύσιος , Γεδεών , Ιωσήφ , Φιλέταιρος

Παρασκευή

31
Μελανία

Σάββατο

1
Βασίλειος , Βασιλική , Τηλέμαχος

Κυριακή

2
Σίλβεστρος , Συλβέστρος