1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

« » Οκτώβριος 2021 - Εβδομάδα 44

Δευτέρα

25
Χρυσάνθη , Χρυσάφης

Τρίτη

26
Γλύκων , Δήμητρα , Δημήτριος , Λεπτίνα

Τετάρτη

27
Λούππος , Νέστωρ

Πέμπτη

28
Ευνίκη

Παρασκευή

29
Αβραάμ , Μελιτίνη

Σάββατο

30
Απολλωνία , Αστέριος , Αστέρω , Ζηνοβία , Ζηνόβιος , Κλεόπας , Κρονίων , Μαρκιανός , Τέρτιος

Κυριακή

31
Αμπλία , Απελλής , Αριστόβουλος , Νάρκισος , Στρατονίκη