1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » Νοέμβριος 2021 - Εβδομάδα 47

Δευτέρα

15

Τρίτη

16
Ιφιγένεια , Ματθαίος

Τετάρτη

17
Γεννάδιος

Πέμπτη

18
Πλάτων

Παρασκευή

19

Σάββατο

20
Δεναχίς

Κυριακή

21
Βιργινία , Δέσποινα - για ανύπανδρες - , Μαρία - για ανύπανδρες , Σουλτάνα