Διάφορα > Επιστήμη και Τεχνολογία

Have you ever tried simulation games?

(1/1)

Monika45:
For example, a guitar or piano simulator?

I tried it as a kid but there was never a game that satisfied me 100%. So I decided to create my game with https://www.innovecsgames.com/

How do you like the idea?

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση
Mobile View