Η σελίδα της Κιθάρας > Νέα και όχι μόνο

Όροι χρήσης για τις Αγγελίες

(1/1)

Βραζίλης:
* Όροι Χρήσης του χώρου των αγγελιών *

Α) Καταχώρηση αγγελιών

 1) Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.
 2) Eπιτρέπεται μόνο η δημοσίευση αγγελιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μουσική και τον σκοπό αυτού του site. Π.χ. αγορά/πώληση μουσικών οργάνων, βιβλίων, εξοπλισμού κλπ., και η προσφορά/ζήτηση υπηρεσιών όπως συμμετοχή μουσικών, μαθήματα, κλπ.
 3) Δεν επιτρέπεται η πώληση αντικειμένων που παραβιάζουν τον νόμο κατά οποιονδήποτε τρόπο. (πχ. πειρατικά CD/DVD, κλπ)
 4) Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών από καταστήματα και εταιρείες για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.
 5) Οι αγγελίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφείς και λεπτομερείς, δίνοντας τον ακριβή τύπο του αντικειμένου (ή αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας, αν πρόκειται για υπηρεσία) και την τιμή του. Η ύπαρξη φωτογραφίας του αντικειμένου προς πώληση βοηθάει πολύ τους υποψήφιους αγοραστές στην επιλογή τους.
 6) Η δημοσίευση του προσωπικού αριθμού τηλεφώνου σας, είναι καλό να αποφεύγεται για τη δική σας προστασία. Προτιμήστε το Προσωπικό Μήνυμα για να γνωστοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε κάποιον. Η δημοσίευση προσωπικού αριθμού τηλεφώνου τρίτου ατόμου χωρίς την άδειά του απαγορεύεται.
 7) Ο τίτλος και το κείμενο της αγγελίας σας πρέπει να είναι γραμμένο με ελληνικά, πεζά γράμματα. Μην γράφετε αποκλειστικά με κεφαλαία, μην υπερβάλλετε στη χρήση σημείων στίξεως και φωνηέντων και μη γράφετε τίτλους που δεν χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο. Π.χ. "όλα τζάμπα", "δείτε κι αυτό...", "βοήθειααααα!!!!!", "υπάρχει κανείς;;;;...", κ.ά.
 8) Όταν οι αγγελίες πάψουν να ισχύουν -λόγω πραγματοποίησης της δοσοληψίας ή λήξης του χρόνου τους-, η αγγελία διαγράφεται.
 9) Οι Διαχειριστές και οι Συντονιστές του kithara.gr διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή/και διαγραφής μέρους ή όλου, αγγελιών που δεν είναι σύμφωνες με τους ανωτέρω όρους χρήσης.
 10) Επισημαίνεται στους πωλητές να ορίζουν τις τιμές τους μέσα σε λογικά πλαίσια που θα αντικατοπτρίζουν την αξία του αντικειμένου προς πώληση, με βασικό κριτήριο το πως διαμορφώνεται η τιμή του στην αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων.

Β) Αναζήτηση στις αγγελίες, προσφορές, δοσοληψίες

 1) Κάτω από κάθε αγγελία επιτρέπονται διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά όχι ο σχολιασμός ως προς τη χρηστική/ποιοτική/χρηματική αξία του αντικειμένου/υπηρεσίας, καθώς και προσώπων.
 2) Συστήνεται στους υποψήφιους αγοραστές να κάνουν έρευνα αγοράς, σε καινούργια και μεταχειρισμένα, πριν καταλήξουν στο να αγοράσουν κάποιο αντικείμενο μέσα από τις αγγελίες.
 4) Ο αγοραστής, υποβάλλοντας την προσφορά του προς τον πωλητή δηλώνει την επιθυμία του για αγορά και δεσμεύεται ηθικά για αυτήν.
 5) Ο πωλητής, αποδεχόμενος την προσφορά του αγοραστή δηλώνει την επιθυμία του για πώληση και δεσμεύεται ηθικά για αυτήν.
 6) Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αγορά αν διαπιστώσει σε οποιαδήποτε στιγμή ότι το αντικείμενο προς πώληση δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που έδωσε ο πωλητής.
 7) Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την προσφορά του αγοραστή που έχει γίνει μέσω του "Άμεση αγορά" ή "Υποβολή προσφοράς", ή να την αγνοήσει συνειδητά, ή να αγνοήσει την ύπαρξή της λόγω μη σύνδεσης του στο φόρουμ έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της αγγελίας του.
 8) Εάν ο πωλητής αποδεχτεί την προσφορά του αγοραστή ολοκληρώνοντας την αγγελία (λόγω άμεσης αγοράς ή νίκης σε δημοπρασία) και ο αγοραστής αρνηθεί να προχωρήσει στην δοσοληψία χωρίς σοβαρό λόγο, τότε ο πωλητής μπορεί να αξιολογήσει αρνητικά τον αγοραστή.
 9) Ο αγοραστής και ο πωλητής, αν επιθυμούν, μπορούν μετά από κοινή συμφωνία να ακυρώσουν την δοσοληψία και να μην προχωρήσει κανείς τους σε αρνητική αξιολόγηση.
 10) Οι δοσοληψίες γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των συναλλασσομένων. Το kithara.gr δεν εμπλέκεται στις δοσοληψίες μεταξύ μελών, ούτε αποκομίζει οικονομικό όφελος από αυτές. Το kithara.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται την φερεγγυότητα των συναλλασσόμενων μελών, ούτε την ποιότητα, κατάσταση, και νομιμότητα των αντικειμένων προς πώληση.

Γ) Αξιολογήσεις μελών

 1) Μπορείτε να αξιολογήσετε κάποιο μέλος μόνο αφότου υπάρξει ολοκληρωμένη συναλλαγή μεταξύ σας (είτε είσασταν πωλητής, είτε αγοραστής, είτε κάνατε ανταλλαγή).
 2) Για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή, πρέπει ο αγοραστής να επιλέξει "Άμεση αγορά" ή "Υποβολή προσφοράς" (αν πρόκειται για δημοπρασία), και ακολούθως ο πωλητής να αποδεχτεί αυτήν την προσφορά χρημάτων επιλέγοντας "Αποδοχή προσφοράς".
 3) Όταν συμβεί το παραπάνω, μπορούν οι δύο συμβαλλόμενοι να αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον, αν το επιθυμούν, πατώντας τον σύνδεσμο "Υποβολή αξιολόγησης για {όνομα_μέλους}" που βρίσκεται στην σελίδα της αγγελίας του ή στη σελίδα του προφίλ του.
 4) Δώστε την απαραίτητη προσοχή στην συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης μέλους, έτσι ώστε να είναι σωστή και όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη (ιδίως για αρνητικές και ουδέτερες αξιολογήσεις)
 5) Το πλήθος των αξιολογήσεων που δέχτηκε το κάθε μέλος φαίνεται στην σελίδα του προφίλ του, μόνο αν έχει ολοκληρωθεί κάποια αγγελία στον χώρο αγγελιών είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής (σε διαφορετική περίπτωση δεν εμφανίζεται τίποτα σχετικό). Κάνοντας κλικ πάνω στο νούμερο των συναλλαγών, εμφανίζεται σελίδα με όλες τις αξιολογήσεις λεπτομερώς.
 6) Οι δύο συμβαλλόμενοι (πωλητής και αγοραστής) έχουν την πρωταρχική ευθύνη των αξιολογήσεων που υποβάλλουν. Το kithara.gr δεν έχει την υποχρέωση να επέμβει σε τυχόν διαμάχες μεταξύ μελών λόγω κάποιου μέλους που θίγεται από αρνητική κριτική αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ύβρεις, σαφής συκοφαντία, κλπ)

Βραζίλης:
Οι όροι χρήσης του χώρου των αγγελιών άλλαξαν, με την προσθήκη της αξιολόγησης μελών.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση
Mobile View