Πάνελ

  Πάνελ

Διαχείριση:

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο διάστημα θέλετε ανάμεσα στα πάνελ σας ή/και ν' αποφασίσετε σε ποιούς τομείς / ενέργειες θέλετε ν' αποκρύψετε όλα τα πάνελ. Αυτό γίνεται με μετάβαση στο: "Διαχείριση > TinyPortal > Πάνελ και μπλοκ > Πάνελ + Ρυθμίσεις". Τα πάνελ έχουν επιπλέον ρυθμίσεις όπως η επιλογή του πλάτους, η απόκρυψη όταν εμφανίζεται το φόρουμ και διάφορες διατάξεις για τα μπλοκ που περιέχουν. Γι' αυτές τις επιπλέον ρυθμίσεις των πάνελ μετάβαση στο: "Διαχείριση > TinyPortal > Πάνελ και μπλοκ > Πάνελ".

Χρήση:

Εφ' όσον ο διαχειριστής έχει δώσει στην ομάδα μελών σας αυτό το δικαίωμα, κάθε πάνελ μπορεί να συμπτυχθεί και ν' αγνοηθεί. Αυτή είναι μια άμεσα διαθέσιμη ρύθμιση στην αρχική σελίδα, που συχνά βρίσκεται κάτω από την επικεφαλίδα του SMF και ελέγχεται με ένα μικρό εικόνα/εικονίδιο...

Αυτή είναι μια περίληψη. Για συχνές ερωτήσεις (FAQ), παρακαλούμε περιηγηθείτε στο Panel Documentation μας.