Μπλοκ

  Μπλοκ

Διαχείριση:

Τα μπλοκ είναι τα κουτιά σας κώδικα που προσθέτουν περισσότερες πληροφορίες, ψυχαγωγία και ερεθίσματα στον ιστότοπο σας. Μπορεί να έχουμε εσωτερικά ή εξωτερικά μπλοκ. Τα εσωτερικά μπλοκ τοποθετούνται μέσα στα πάνελ, ενώ τα εξωτερικά μπορεί να προστεθούν δυναμικά μέσα σ' ένα άρθρο ή στην αρχική σελίδα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μπλοκ, για ν' αναφερθούν κάποια, RSS feeds, στατιστικά, νέα, PHP είναι μερικά από τους πολλούς διαφορετικούς τύπους. Κάθε μπλοκ που δημιουργείται μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα πάνελ της επιλογής μας και να ταξινομηθεί αριθμητικά. Θα πρέπει να επιλέξετε με ποια σειρά θα τοποθετούνται τα μπλοκ σε κάθε πάνελ. Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε ένα μπλοκ μετάβαση στο: "Διαχείριση > TinyPortal > Πάνελ και μπλοκ > Μπλοκ". Ακόμα μπορείτε να καθορίσετε ποιές ομάδες μελών θα μπορούν να κάνουν συντονισμό/επεξεργασία σε κάθε μπλοκ και ν' αποφασίσετε σε ποιούς τομείς/ λειτουργίες του ιστότοπου είναι επιθυμητό να εμφανίζεται το μπλοκ. Αυτά σας δίνουν πλήρη έλεγχο των μπλοκ σας...

Χρήση:

Εφ' όσον ο διαχειριστής έχει δώσει στην ομάδα μελών σας αυτό το δικαίωμα, ένα μπλοκ μπορεί να συμπτυχθεί και ν' αγνοηθεί. Αυτή είναι μια άμεσα διαθέσιμη ρύθμιση στην αρχική σελίδα, που συχνά βρίσκεται στην επικεφαλίδα/τίτλο του μπλοκ και ελέγχεται με ένα μικρό εικόνα/εικονίδιο...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά μέλη ή ομάδες μελών μπορούν να κάνουν συντονισμό/επεξεργασία ενός μπλοκ, εάν ο διαχειριστής έχει εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα. Για διαχείριση ενός μπλοκ, απλά κλικ σε μια εικόνα/εικονίδιο, που συχνά βρίσκεται στην επικεφαλίδα/τίτλο του μπλοκ.

Αυτή είναι μια περίληψη. Για συχνές ερωτήσεις (FAQ), παρακαλούμε περιηγηθείτε στο μπλοκ Documentation μας.
Για code snippets από την κοινότητα του TP, παρακαλούμε περιηγηθείτε στο Code Snippets μας.