Η σελίδα της Κιθάρας > Λάθη και προτάσεις

Σφάλμα στην οπτική επαλήθευση

(1/1)

Βραζίλης:
Παρατηρήθηκε ένα σφάλμα στην οπτική επαλήθευση κατά την εγγραφή νέων μελών και κατά την αποστολή του πρώτου μηνύματος νέων μελών, η εικόνα δεν εμφανιζόταν και οι χρήστες μπορούσαν μόνο να ακούσουν την εικόνα (σύνδεσμος "Ακούστε την εικόνα")

Γι'αυτό, αφαιρέθηκε η οπτική επαλήθευση, και παραμένει η επαλήθευση με ερωτήσεις. Τώρα δεν θα υπάρχουν προβλήματα.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση
Mobile View