Αποστολέας Θέμα: Για αρχάριους:Συγχορδίες Ματζόρε/Μινόρε+Λαϊκοί δρόμοι  (Αναγνώστηκε 35407 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Lo.Lee.Ta

 • Εδώ είναι το σπίτι μου
 • *****
 • Μηνύματα: 2150
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Venceremos
  • Προφίλ

      ==== SYGXORDIES ====


   ** MINORE **         ** MATZORE **


La m     --> Λα /Ντο /Μι /           La   --> Λα /Ντο#/Μι /
La#m   --> Λα# /Ντο#/Φα /      La#   --> Λα# /Ρε /Φα /
Si m      --> Σι /Ρε /Φα# /          Si   --> Σι /Ρε# /Φα# /
Do m    --> Ντο /Ρε# /Σολ /      Do   --> Ντο /Μι /Σολ /
Do#m   --> Ντο#/Μι /Σολ#/      Do#   --> Ντο#/Φα /Σολ#/
Re m    --> Ρε /Φα /Λα /            Re   --> Ρε /Φα# /Λα /
Re#m   --> Ρε# /Φα# /Λα# /   Re#   --> Ρε# /Σολ /Λα# /
Mi m    --> Μι /Σολ /Σι /             Mi   --> Μι /Σολ#/Σι /
Fa m     --> Φα /Σολ#/Ντο /      Fa   --> Φα /Λα /Ντο /
Fa#m   --> Φα# /Λα /Ντο#/      Fa#   --> Φα# /Λα# /Ντο#/
Sol m   --> Σολ /Λα# /Ρε /         Sol   --> Σολ /Σι /Ρε /
Sol#m   --> Σολ#/Σι /Ρε# /       Sol#   --> Σολ#/Ντο /Ρε# /


            ==== DROMOI ====
// HARMONIC MINORE \\


Do   --> Ντο /Ρε /Ρε# /Φα /Σολ /Σολ#/Σι /          Do#     --> Ντο#/Ρε# /Μι /Φα# /Σολ#/Λα /Ντο /
Re   --> Ρε /Μι /Φα /Σολ /Λα /Λα# /Ντο#/           Re#     --> Ρε# /Φα /Φα# /Σολ#/Λα# /Σι /Ρε /
Mi   --> Μι /Φα# /Σολ /Λα /Σι /Ντο /Ρε# /               
Fa   --> Φα /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/Μι /      Fa#     --> Φα# /Σολ#/Λα /Σι /Ντο#/Ρε /Φα /
Sol   --> Σολ /Λα /Λα# /Ντο /Ρε /Ρε# /Φα# /      Sol#    --> Σολ#/Λα# /Σι /Ντο#/Ρε# /Μι /Σολ /
La   --> Λα /Σι /Ντο /Ρε /Μι /Φα /Σολ#/               La#     --> Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα /Φα# /Λα /
Si   --> Σι /Ντο#/Ρε /Μι /Φα# /Σολ /Λα# /
// MELODIC MINORE \\


Do   --> Ντο /Ρε /Ρε# /Φα /Σολ /Λα /Σι /         Do#            --> Ντο#/Ρε# /Μι /Φα# /Σολ#/Λα# /Ντο /
Re   --> Ρε /Μι /Φα /Σολ /Λα /Σι /Ντο#/           Re#     --> Ρε# /Φα /Φα# /Σολ#/Λα# /Ντο /Ρε /
Mi   --> Μι /Φα# /Σολ /Λα /Σι /Ντο#/Ρε# /           
Fa   --> Φα /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ρε /Μι /      Fa#     --> Φα# /Σολ#/Λα /Σι /Ντο#/Ρε# /Φα /
Sol   --> Σολ /Λα /Λα# /Ντο /Ρε /Μι /Φα# /      Sol#    --> Σολ#/Λα# /Σι /Ντο#/Ρε# /Φα /Σολ /
La   --> Λα /Σι /Ντο /Ρε /Μι /Φα# /Σολ#/         La#     --> Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα /Σολ /Λα /
Si   --> Σι /Ντο#/Ρε /Μι /Φα# /Σολ#/Λα# /
// OUSAK \\


Do   --> Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα /Σολ /Σολ#/Λα# /       Do#    --> Ντο#/Ρε /Μι /Φα# /Σολ#/Λα /Σι /
Re   --> Ρε /Ρε# /Φα /Σολ /Λα /Λα# /Ντο /               Re#  --> Ρε# /Μι /Φα# /Σολ#/Λα# /Σι /Ντο#/
Mi   --> Μι /Φα /Σολ /Λα /Σι /Ντο /Ρε /             
Fa   --> Φα /Φα# /Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /      Fa#  --> Φα# /Σολ /Λα /Σι /Ντο#/Ρε /Μι /
Sol   --> Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ρε /Ρε# /Φα /          Sol# --> Σολ#/Λα /Σι /Ντο#/Ρε# /Μι /Φα# /
La   --> Λα /Λα# /Ντο /Ρε /Μι /Φα /Σολ /                 La#  --> Λα# /Σι /Ντο#/Ρε# /Φα /Φα# /Σολ#/
Si   --> Σι /Ντο /Ρε /Μι /Φα# /Σολ /Λα /
// NIAVENT \\


Do   --> Ντο /Ρε /Ρε# /Φα# /Σολ /Σολ#/Σι /        Do#    --> Ντο#/Ρε# /Μι /Σολ /Σολ#/Λα /Ντο /
Re   --> Ρε /Μι /Φα /Σολ#/Λα /Λα# /Ντο#/          Re#  --> Ρε# /Φα /Φα# /Λα /Λα# /Σι /Ρε /
Mi   --> Μι /Φα# /Σολ /Λα# /Σι /Ντο /Ρε# /           
Fa   --> Φα /Σολ /Σολ#/Σι /Ντο /Ντο#/Μι /           Fa#  --> Φα# /Σολ#/Λα /Ντο /Ντο#/Ρε /Φα /
Sol   --> Σολ /Λα /Λα# /Ντο#/Ρε /Ρε# /Φα# /      Sol# --> Σολ#/Λα# /Σι /Ρε /Ρε# /Μι /Σολ /
La   --> Λα /Σι /Ντο /Ρε# /Μι /Φα /Σολ#/              La#  --> Λα# /Ντο /Ντο#/Μι /Φα /Φα# /Λα /
Si   --> Σι /Ντο#/Ρε /Φα /Φα# /Σολ /Λα# /
// SABAH \\


Do   --> Ντο /Ρε /Ρε# /Μι /Σολ /Σολ#/Λα# /       Do#    --> Ντο#/Ρε# /Μι /Φα /Σολ#/Λα /Σι /
Re   --> Ρε /Μι /Φα /Φα# /Λα /Λα# /Ντο /          Re#  --> Ρε# /Φα /Φα# /Σολ /Λα# /Σι /Ντο#/
Mi   --> Μι /Φα# /Σολ /Σολ#/Σι /Ντο /Ρε /             
Fa   --> Φα /Σολ /Σολ#/Λα /Ντο /Ντο#/Ρε# /      Fa#  --> Φα# /Σολ#/Λα /Λα# /Ντο#/Ρε /Μι /
Sol   --> Σολ /Λα /Λα# /Σι /Ρε /Ρε# /Φα /             Sol# --> Σολ#/Λα# /Σι /Ντο /Ρε# /Μι /Φα# /
La   --> Λα /Σι /Ντο /Ντο#/Μι /Φα /Σολ /             La#  --> Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε /Φα /Φα# /Σολ#/
Si   --> Σι /Ντο#/Ρε /Ρε# /Φα# /Σολ /Λα /
// DIATONIC MINORE \\


Do   --> Ντο /Ρε /Ρε# /Φα /Σολ /Σολ#/Λα# /         Do#    --> Ντο#/Ρε# /Μι /Φα# /Σολ#/Λα /Σι /
Re   --> Ρε /Μι /Φα /Σολ /Λα /Λα# /Ντο /               Re#  --> Ρε# /Φα /Φα# /Σολ#/Λα# /Σι /Ντο#/
Mi   --> Μι /Φα# /Σολ /Λα /Σι /Ντο /Ρε /             
Fa   --> Φα /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /     Fa#  --> Φα# /Σολ#/Λα /Σι /Ντο#/Ρε /Μι /
Sol   --> Σολ /Λα /Λα# /Ντο /Ρε /Ρε# /Φα /           Sol# --> Σολ#/Λα# /Σι /Ντο#/Ρε# /Μι /Φα# /
La   --> Λα /Σι /Ντο /Ρε /Μι /Φα /Σολ /                   La#  --> Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα /Φα# /Σολ#/
Si   --> Σι /Ντο#/Ρε /Μι /Φα# /Σολ /Λα /

// MATZORE \\


Do   --> Ντο /Ρε /Μι /Φα /Σολ /Λα /Σι /            Do#    --> Ντο#/Ρε# /Φα /Φα# /Σολ#/Λα# /Ντο /
Re   --> Ρε /Μι /Φα# /Σολ /Λα /Σι /Ντο#/        Re#  --> Ρε# /Φα /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ρε /
Mi   --> Μι /Φα# /Σολ#/Λα /Σι /Ντο#/Ρε# /             
Fa   --> Φα /Σολ /Λα /Λα# /Ντο /Ρε /Μι /         Fa#  --> Φα# /Σολ#/Λα# /Σι /Ντο#/Ρε# /Φα /
Sol   --> Σολ /Λα /Σι /Ντο /Ρε /Μι /Φα# /         Sol# --> Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα /Σολ /
La   --> Λα /Σι /Ντο#/Ρε /Μι /Φα# /Σολ#/       La#  --> Λα# /Ντο /Ρε /Ρε# /Φα /Σολ /Λα /
Si   --> Σι /Ντο#/Ρε# /Μι /Φα# /Σολ#/Λα# /
// HITZASK \\


Do   --> Ντο /Ντο#/Μι /Φα /Σολ /Σολ#/Σι /          Do#    --> Ντο#/Ρε /Φα /Φα# /Σολ#/Λα /Ντο /
Re   --> Ρε /Ρε# /Φα# /Σολ /Λα /Λα# /Ντο#/       Re#  --> Ρε# /Μι /Σολ /Σολ#/Λα# /Σι /Ρε /
Mi   --> Μι /Φα /Σολ#/Λα /Σι /Ντο /Ρε# /             
Fa   --> Φα /Φα# /Λα /Λα# /Ντο /Ντο#/Μι /         Fa#  --> Φα# /Σολ /Λα# /Σι /Ντο#/Ρε /Φα /
Sol   --> Σολ /Σολ#/Σι /Ντο /Ρε /Ρε# /Φα# /        Sol# --> Σολ#/Λα /Ντο /Ντο#/Ρε# /Μι /Σολ /
La   --> Λα /Λα# /Ντο#/Ρε /Μι /Φα /Σολ#/           La#  --> Λα# /Σι /Ρε /Ρε# /Φα /Φα# /Λα /
Si   --> Σι /Ντο /Ρε# /Μι /Φα# /Σολ /Λα# /
// HITZAZ \\


Do   --> Ντο /Ντο#/Μι  /Φα  /Σολ /Σολ#/Λα# /       Do#    --> Ντο#/Ρε  /Φα  /Φα# /Σολ#/Λα  /Σι  /
Re   --> Ρε  /Ρε# /Φα# /Σολ /Λα  /Λα# /Ντο /         Re#  --> Ρε# /Μι  /Σολ /Σολ#/Λα# /Σι  /Ντο#/
Mi   --> Μι  /Φα  /Σολ#/Λα  /Σι  /Ντο /Ρε  /             
Fa   --> Φα  /Φα# /Λα  /Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /       Fa#  --> Φα# /Σολ /Λα# /Σι  /Ντο#/Ρε  /Μι  /
Sol   --> Σολ /Σολ#/Σι  /Ντο /Ρε  /Ρε# /Φα  /           Sol# --> Σολ#/Λα  /Ντο /Ντο#/Ρε# /Μι  /Φα# /
La   --> Λα  /Λα# /Ντο#/Ρε  /Μι  /Φα  /Σολ /            La#  --> Λα# /Σι  /Ρε  /Ρε# /Φα  /Φα# /Σολ#/
Si   --> Σι  /Ντο /Ρε# /Μι  /Φα# /Σολ /Λα  /
// RAST UP \\


Do   --> Ντο /Ρε  /Μι  /Φα  /Σολ /Λα  /Σι  /          Do#    --> Ντο#/Ρε# /Φα  /Φα# /Σολ#/Λα# /Ντο /
Re   --> Ρε  /Μι  /Φα# /Σολ /Λα  /Σι  /Ντο#/       Re#  --> Ρε# /Φα  /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ρε  /
Mi   --> Μι  /Φα# /Σολ#/Λα  /Σι  /Ντο#/Ρε# /             
Fa   --> Φα  /Σολ /Λα  /Λα# /Ντο /Ρε  /Μι  /        Fa#  --> Φα# /Σολ#/Λα# /Σι  /Ντο#/Ρε# /Φα  /
Sol   --> Σολ /Λα  /Σι  /Ντο /Ρε  /Μι  /Φα# /        Sol# --> Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα  /Σολ /
La   --> Λα  /Σι  /Ντο#/Ρε  /Μι  /Φα# /Σολ#/      La#  --> Λα# /Ντο /Ρε  /Ρε# /Φα  /Σολ /Λα  /
Si   --> Σι  /Ντο#/Ρε# /Μι  /Φα# /Σολ#/Λα# /
// RAST DOWN \\


Do   --> Ντο /Ρε  /Μι  /Φα  /Σολ /Λα  /Λα# /        Do#    --> Ντο#/Ρε# /Φα  /Φα# /Σολ#/Λα# /Σι  /
Re   --> Ρε  /Μι  /Φα# /Σολ /Λα  /Σι  /Ντο /         Re#  --> Ρε# /Φα  /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/
Mi   --> Μι  /Φα# /Σολ#/Λα  /Σι  /Ντο#/Ρε  /           
Fa   --> Φα  /Σολ /Λα  /Λα# /Ντο /Ρε  /Ρε# /      Fa#    --> Φα# /Σολ#/Λα# /Σι  /Ντο#/Ρε# /Μι  /
Sol   --> Σολ /Λα  /Σι  /Ντο /Ρε  /Μι  /Φα  /         Sol# --> Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα  /Φα# /
La   --> Λα  /Σι  /Ντο#/Ρε  /Μι  /Φα# /Σολ /       La#  --> Λα# /Ντο /Ρε  /Ρε# /Φα  /Σολ /Σολ#/
Si   --> Σι  /Ντο#/Ρε# /Μι  /Φα# /Σολ#/Λα  /
// HOUSAM \\


Do   --> Ντο /Ρε# /Μι  /Φα  /Σολ /Λα  /Σι  /          Do#    --> Ντο#/Μι  /Φα  /Φα# /Σολ#/Λα# /Ντο /
Re   --> Ρε  /Φα  /Φα# /Σολ /Λα  /Σι  /Ντο#/       Re#  --> Ρε# /Φα# /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ρε  /
Mi   --> Μι  /Σολ /Σολ#/Λα  /Σι  /Ντο#/Ρε# /             
Fa   --> Φα  /Σολ#/Λα  /Λα# /Ντο /Ρε  /Μι  /       Fa#  --> Φα# /Λα  /Λα# /Σι  /Ντο#/Ρε# /Φα  /
Sol   --> Σολ /Λα# /Σι  /Ντο /Ρε  /Μι  /Φα# /       Sol# --> Σολ#/Σι  /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα  /Σολ /
La   --> Λα  /Ντο /Ντο#/Ρε  /Μι  /Φα# /Σολ#/     La#  --> Λα# /Ντο#/Ρε  /Ρε# /Φα  /Σολ /Λα  /
Si   --> Σι  /Ρε  /Ρε# /Μι  /Φα# /Σολ#/Λα# /
// HOUSEINI \\


Do   --> Ντο /Ρε  /Μι  /Φα  /Σολ /Λα  /Λα# /        Do#    --> Ντο#/Ρε# /Φα  /Φα# /Σολ#/Λα# /Σι  /
Re   --> Ρε  /Μι  /Φα# /Σολ /Λα  /Σι  /Ντο /         Re#  --> Ρε# /Φα  /Σολ /Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/
Mi   --> Μι  /Φα# /Σολ#/Λα  /Σι  /Ντο#/Ρε  /             
Fa   --> Φα  /Σολ /Λα  /Λα# /Ντο /Ρε  /Ρε# /      Fa#  --> Φα# /Σολ#/Λα# /Σι  /Ντο#/Ρε# /Μι  /
Sol   --> Σολ /Λα  /Σι  /Ντο /Ρε  /Μι  /Φα  /         Sol# --> Σολ#/Λα# /Ντο /Ντο#/Ρε# /Φα  /Φα# /
La   --> Λα  /Σι  /Ντο#/Ρε  /Μι  /Φα# /Σολ /       La#  --> Λα# /Ντο /Ρε  /Ρε# /Φα  /Σολ /Σολ#/
Si   --> Σι  /Ντο#/Ρε# /Μι  /Φα# /Σολ#/Λα  /
Συγκεντρωμένα από : http://www.bouzouksis.com/ , ώστε να διευκολύνει μία εκτύπωση.
« Τελευταία τροποποίηση: 20/01/14, 21:47 από XoLiDoXoS »
Adios Muchachos!

Αποσυνδεδεμένος thomsot

 • Θαμώνας
 • ***
 • Μηνύματα: 209
  • Προφίλ
Πολυ καλο.

Παρεπιμπτοντως...καποτε σε καποιο φορο  σε μια δημοσια συζητηση ειχα δωσει καποιο παραδειγμα του ΛΑ ουσακ και ειχα γραψει ΛΑ, ΛΑ#, κλπ κλπ και μου την ειχανε πεσει οι μουσικαρες και με βγαλανε γραφικο επειδη λεει το ΛΑ# δεν αναφερεται ετσι αλλα σαν ΣΙb.  ;D

Αποσυνδεδεμένος jmiliad

 • Θαμώνας
 • ***
 • Μηνύματα: 212
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
  • John Miliadis
"Ντο# - φα - σολ#"

Αποσυνδεδεμένος Lo.Lee.Ta

 • Εδώ είναι το σπίτι μου
 • *****
 • Μηνύματα: 2150
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Venceremos
  • Προφίλ
Thomsot, με πετυχαίνεις άσχετο από Θεωρία μουσικής κτλπ. ώστε να απαντήσω σε αυτό που λες. Καταλαβαίνω βέβαια τι εννοείς με τα ολίγα που ξέρω. Κυρίως τα δίνω αυτά επειδή έκανα έναν α κόπο να τα συγκεντρώσω, να τα μορφοποιήσω και τα έχω και σε ένα μεγάλο chart που έχω φτιάξει σε εικόνα jpg. Απλά είναι κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα και τα ψάχνουνε οι αρχάριοι (και όχι μόνο ) και δύσκολα τα βρίσκουνε αναλυτικά και συγκεντρωμένα.
Adios Muchachos!

 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
3 Απαντήσεις
6416 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 31/10/04, 01:12
από ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΟΣ - EOSFORUM - SOTRIANI -
9 Απαντήσεις
2471 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 28/02/06, 08:47
από Stergios Kourou
1 Απαντήσεις
1675 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 21/03/06, 11:58
από priestjim
2 Απαντήσεις
3396 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 06/07/10, 16:27
από sofitia
4 Απαντήσεις
4700 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 08/01/11, 18:52
από denisgiann
5 Απαντήσεις
5142 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 24/08/11, 23:35
από Πέτροc
1 Απαντήσεις
5890 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 28/09/11, 19:49
από Fourier
6 Απαντήσεις
30201 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 30/01/12, 15:38
από STEFANOS604
3 Απαντήσεις
8475 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 01/05/13, 23:25
από Απόλλων
3 Απαντήσεις
28964 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 25/02/14, 08:51
από Korgy