Πρόσθετα

  Πρόσθετα

Διαχείριση:

Σύντομα κοντά σας ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το TinyPortal δεν φέρει καμιά ευθύνη για την διατήρηση ενημέρωσης ή αναβάθμισης οποιουδήποτε πρόσθετου (plugin). Αυτά είναι αποκλειστική ευθύνη αυτού/ης που το ανέπτυξε. Είναι επίσης ευθύνη αυτού/ης που το ανέπτυξε η λήψη αδείας από τον συγγραφέα ενός module, πριν προσθέσει οποιαδήποτε νέα λειτουργία ή επιλογές σ' αυτό.

Χρήση:

Οι επιλογές του χρήστη και η χρήση εξαρτάται από το πρόσθετο και τις διάφορες δυνατότητες του. Μερικά πρόσθετα, ενώ μπορεί να προσθέτουν για τον διαχειριστή βελτιώσεις ή επιπλέον επιλογές σε υπάρχοντα χαρακτηριστικά ή modules, μπορεί να μην προσθέτουν κάτι επιπλέον για τον χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Documentation μας.